România a reușit să angajeze 100% din fondurile elvețiene nerambursabile

Fondurile alocate României în cadrul asistenței financiare neramburabile elvețiene, în valoare de 181 milioane de franci elvețieni (CHF), au fost angajate în proporție de 100%, cu respectarea termenului prevăzut de acordul bilateral în acest sens.

Contribuţia financiară pentru România a fost aprobată de către Parlamentul elveţian în anul 2009, ca parte a participării Confederației Elvețiene la reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene. În data de 7 septembrie 2010, a fost semnat la Berna „Acordul-cadru între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse”. Fondurile au avut ca termen de angajare finalul anului 2014, iar plăţile pot fi efectuate până la sfârșitul anului 2019.

Angajarea întregii contribuții elvețiene reprezintă baza pentru asigurarea unui grad înalt de absorbție. Factorul decisiv în reușita angajării totale a fondurilor constă în cooperarea excelentă dintre autoritățile române și cele elvețiene, precum și între autorități și sectorul nonguvernamental. Autoritățile române și elvețiene vor urmări în continuare respectarea angajamentelor asumate prin proiecte, astfel încât etapa de implementare să aducă progrese concrete pentru dezvoltarea domeniilor care beneficiază de finanțare. 

Peste 250 de proiecte au fost aprobate în perioada de angajare. Domeniile și proiectele au fost selectate din perspectiva relevanței lor pentru dezvoltarea României: promovarea creșterii economice și susținerea mediului de afaceri, îmbunătățirea condițiilor de muncă, promovarea gestionării durabile a energiei, îmbunătățirea siguranței și securității publice, educație, cercetare și susținerea societății civile. Obiectiv:

Asistenţa financiară elveţiană îşi propune să contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, cât şi între diferitele regiuni de dezvoltare ale statelor beneficiare.

Cuantumul contribuţiei financiare alocate României:

Suma alocată României în cadrul acestei asistenţe financiare este de 181 mil. CHF, perioada de angajare a fondurilor fiind de 5 ani de la data aprobării creditului cadru de către Parlamentul elveţian, iar cea a plăţii efective de 10 ani.

Istoric:

- la 27 februarie 2006 s-a semnat Memorandumul de Înţelegere între Consiliul Uniunii Europene şi Consiliul Federal al Elveţiei, încheiat pentru cele 10 state membre care au aderat la 1 mai 2004 la Uniunea Europeană, privind asistenţa financiară elveţiană de 1 mld. CHF.

- la 20 februarie 2008 Consiliul Federal al Elveţiei a decis, sub rezerva aprobării de către Parlamentul elveţian, extinderea cu 257 mil. CHF a contribuţiei financiare elveţiene, pentru România şi Bulgaria.

- la 25 iunie 2008 s-a semnat Addendum-ul la Memorandumul de Înţelegere, care menţionează contribuţia financiară suplimentară pentru România şi Bulgaria.

- în data de 7 decembrie 2009, contribuţia suplimentară pentru România şi Bulgaria a fost aprobată de către Parlamentul elveţian.

- în cadrul reuniunii din data de 23 iunie 2010, Consiliul Federal al Elveţiei a aprobat Acordurile-cadru bilaterale cu România şi Bulgaria. Aceste acorduri reglementează conţinutul şi punerea în aplicare a contribuţiei financiare elveţiene de care vor beneficia cele două state.

- în cadrul şedinţei din data de 7 iulie 2010, Guvernul României a aprobat Memorandum-ul cu tema “Aprobarea negocierii şi semnării Acordului – cadru între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian pentru implementarea Programului de Cooperare Elveţiano-Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse”.

- în data de 7 septembrie 2010, la Berna, s-a semnat Acordul-cadru bilateral între Consiliul Federal al Elveţiei şi Guvernul României.

Etape de parcurs:

- dezvoltarea cadrul normativ şi procedural necesar implementării acestui mecanism financiar.

Domeniile finanţate:

Din această contribuţie se pot finanţa următoarele domenii: securitatea, stabilitatea şi sprijinul pentru reforme (securitatea frontierelor, capacitate de management la nivel local şi regional, modernizarea sistemului judiciar, etc.); mediu şi infrastructură; promovarea sectorului privat; dezvoltarea socială şi a resurselor umane.