acasa

A doua Contribuție elvețiană în România

​​​​​​​Contribuție elvețiană: Peste 1 miliard de lei (221,5 milioane de franci elvețieni), pentru care perioada de eligibilitate a cheltuielilor se va încheie la 3 decembrie 2029.

Unitate Națională de Coordonare - Ministerul Finanțelor
E-mail: swiss.contribution@mfinante.gov.ro
Obiective:
    • Promovarea creșterii economice și a dialogului social, reducerea șomajului în rândul tinerilor
    • Gestionarea migrației și sprijinirea integrării; creșterea siguranței și securității publice
    • Protejarea mediului și a climei
    • Consolidarea sistemelor sociale
    • Implicarea civică și transparența.

 

Acordul cadru

​​​​​​​

​​​​​​HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului cadru între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea celei de-a doua contribuţii elveţiene în anumite state membre ale Uniunii Europene pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene, semnat la Bucureşti, la 12 decembrie 2022

Regulament privind implementarea celei de-a doua contribuţii elveţiene în anumite state membre ale Uniunii Europene pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene

Acordul cadru pentru programul de cooperare elvețiano-român detaliază instituțiile din România și Elveția responsabile, modalitatea și principiile de implementare, precum și ariile tematice în care se vor dezvolta Măsurile suport (programe).

​​​​​​​

Programul de cooperare bilateral va fi gestionat de următorii actori instituționali, cu rol de operatori de program:

  •     Ministerul Educației - „Programul privind învățământul dual (VET)”;
  •     Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării - „Programul de cercetare”;
  •     Ministerul Antreprenoriatului și Turismului - „Programul pentru consolidarea IMM-urilor prin acces îmbunătățit la finanțare”;
  •     Ministerul Afacerilor Interne - „Programul de securitate și siguranță publică” (Afaceri Interne);
  •     Ministerul Justiției - „Programul de securitate și siguranță publică” (Justiție);
  •     Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - „Programul pentru eficiență energetică și energie regenerabilă” și- „Programul de îmbunătățire a accesului în rețeaua de metrou București”;
  •     Ministerul Sănătății - „Programul privind serviciile de sănătate”;
  •     Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - „Programul de incluziune socială";
  •     Operator de program selectat de partenerii elvețieni - „Programul de implicare civică”.

 

acasa card

 

Prin intermediul primei contribuții elvețiene, România a beneficiat de 181 de milioane de franci elvețieni. Cu sprijinul granturilor elvețiene au fost finanțate domenii  importante cum ar fi: securitatea, stabilitatea și sprijinul pentru reforme, precum și aspecte care privesc mediul și infrastructura, promovarea sectorului privat, inclusiv a exportului, finanțarea IMM-urilor, sănătatea, dezvoltarea socială și a resurselor umane. În toate domeniile, am remarcat preocuparea constantă a partenerilor elvețieni în obținerea unui impact vizibil la nivelul beneficiarilor, ceea ce a prilejuit o relație constantă și consistentă atât cu publicul, cât și cu mediul de afaceri.

Prin cea de-a doua contribuție elvețiană, România beneficiază de 221,5 milioane franci elvețieni.
Preocuparea comună a fost și rămâne valoarea multiplicativă a proiectelor, în special stabilirea unui model, în cazul intervențiilor la nivel local. A doua contribuție are ca scop continuarea consolidării legăturilor politice, economice și culturale dintre Elveția și statele membre ale UE. În cazul României, programul de cooperare se va concentra pe programe atât în domeniul social, cu  accent pe zonele rurale şi slab dezvoltate, cât și în domeniile educației și cercetării, stimulării IMM-urilor, siguranței și securității publice, sănătății, dezvoltării durabile și eficienței energetice.